Regulamin


Regulamin sklepu internetowego www.komiksgra.pl


I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.komiksgra.pl Twoje Rewelacyjne E-zakupy, prowadzony jest przez  Przedsiębiorstwo Handlowo Uslugowe VIGOR . Siedzibą firmy jest ul. Teodora Sixta 5/402, 43-300 Bielsko-Biala. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 547-012-01-29,  Regon: 070327985.

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

3. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon , faktury VAT.


II. Składanie zamówień

1. Serwis www.komiksgra.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

2. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego www.komiksgra.pl wyrażone są w złotych polskich i nie obejmują kosztów przesyłki.

3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu i przesłanie go do www.komiksgra.pl. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:

a. co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną

b. dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika

c. koszty transportu

d. sposób płatności

4. Serwis www.komiksgra.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.


III. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail klienta natychmiast po złożeniu zamówienia.

2. Jeżeli potwierdzenie zamówienia nie dojdzie na adres e-mail podany podczas rejestracji, klient powinien skontaktować się z serwisem www.komiksgra.pl w celu ustalenia przyczyny braku wiadomości potwierdzającej złożone zamówienie.


IV. Dostarczanie zamówionych produktów

1. Przy każdym towarze podany jest jego status dostępności. Serwis www.komiksgra.pl zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towarów posiadających status "W magazynie" w terminie 72 godzin od momentu weryfikacji zamówienia. Czas ten obowiązuje dla dni roboczych.

2. Dla towarów o innym statusie dostępności niż "W magazynie" czas dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem.

3. Chcąc zapewnić swoim Klientom szybką i bezpieczną dostawę zamówionych towarów, www.komiksgra.pl zleca ich doręczanie firmie POczta Polska Opłata za dostarczenie (koszt przesyłki) pobierana jest zgodnie z cennikiem. Serwis www.komiksgra.pl może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty za doręczenie, umieszczając stosowną informację na swoich stronach.


V. Płatności

1. Serwis www.komiksgra.pl proponuje swoim Klientom następujące formy płatności:

a. przelewem na konto dla zamówień o każdej wysokości.
Numer konta: 

78 1160 2202 0000 0001 5776 5632

b.przy odbiorze przesyłki dla zamówień o wysokości do 10 000 złotych ,

c. gotówka - odbiór osobisty, 

d. kartą kredytową po wczesniejszym uzgodnieniu z obsługa sklepu.


VI. Gwarancja i rękojmia

1. Wszystkie produkty oferowane przez www.komiksgra.pl   są wolne od wad fizycznych i prawnych. 

2. W każdym przypadku wszystkie produkty objęte są 12 miesięczną rękojmią sklepu www.komiksgra.pl na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego.


VII. Zwroty towarów

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku Dz.U.00.22.271 o ochronie praw konsumentów - Klient, który zakupił towar poza lokalem oferującego go przedsiębiorstwa ma prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta.


VIII. Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności sklepu internetowego www.komiksgra.pl

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. Serwis www.komiksgra.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.


--
J.A